Contact    

Stichting Het Licht in dynamisch Afrika (LindA) Project
 
E-mail: info@hetlindaproject.nl
Website: www.hetlindaproject.nl
Engelstalige website: www.lindafoundation.com


Bankgegevens
ING (IBAN): NL02 INGB 0000 111049
onder vermelding van:
Het LindA Project
Regent Smitsstraat 62
5272 BD  Sint-Michielsgestel

BIC: INGBNL2A


Vermeld s.v.p.:
- de aard van uw gift: eenmalige gift, maandelijkse gift
- wel/niet specifiek voor een bepaald kind of S.O.S.-hulpprogramma.
Zie voor meer informatie onze pagina "Helpt u mee?".

Postadres en telefoonnummer
Het LindA Project

Regent Smitsstraat 62

5272 BD Sint-Michielsgestel

+31-6-11197906

Kamer van Koophandel

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, nr. 34133547.

Belastingdienst
Ingeschreven bij de Belastingdienst te Heerlen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), fiscaalnr. 8155.89.967.
Klik op Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar voor meer informatie.
 
Bestuur
Jozina van Eerdenburg - voorzitter
Karin Somberg - penningmeester
secretaris, vacature

De leden van het bestuur zijn vrijwilligers, zij ontvangen geen vergoeding.
 

Contactgegevens van The LindA Foundation in Oeganda

Voorwaarden ANBI