Sociaal Jaarverslag 2015    

Sociaal Jaarverslag 2015

25-10-2016
Het Sociaal Jaarverslag geeft u een overzicht van onze activiteiten en doelstellingen.

In het Sociaal Jaarverslag treft u de ‘Realisatie werkplan 2015’ aan met een weergave van de uitgevoerde en betaalde activiteiten van het afgelopen jaar(2015).

Tevens is in het Sociaal Jaarverslag opgenomen het ‘Werkplan 2016’ met de geplande activiteiten en begrote bedragen van het lopende jaar(2016).

Klik op Sociaal Jaarverslag 2015 voor een volledige weergave van dit document.